Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Ulkokäymälät

Vesi-wc:n rakentaminen kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle vaatii usein umpikaivon rakentamista jätöksille sekä terveyslautakunnan luvan. Umpikaivo on melko kallis rakentaa ja tyhjentää, vesi-wc vaatii myös ympärivuotisen lämmityksen. Varsinkin vain osan vuotta käytössä olevilla kiinteistöillä kuivakäymälä on sekä taloudellisesti että ekologisesti vesi-wc:tä järkevämpi vaihtoehto. Toisaalta kompostointikäymälä vaatii enemmän hoitoa ja tarkkailua kuin vesivessa, olipa malli minkälainen tahansa.

Tavoitteena hygieenisyys, ekologisuus ja helppohoitoisuus

Ulkokäymälän toteuttamiseen löytyy monia vaihtoehtoja. puuceeTeknisesti yksinkertainen on perinteinen puucee, jossa sekä kiinteät että nestemäiset jätökset kerääntyvät samaan astiaan. Näissä ratkaisuissa hajuhaitat pyritään pitämään kurissa kuivikkeen käytöllä ja tuuletuksella.

Kehittyneempiä vaihtoehtoja ovat erottelevat käymälät, jossa virtsa ja kiinteä aines ohjataan eri paikkoihin; nestemäinen tavara johdetaan letkua pitkin maasuodatukseen tai omaan säiliöönsä, kiinteä jäte omaan astiaansa. Tämä metodi pienentää hajuhaittoja huomattavasti ja helpottaa myös jätteen jälkikäsittelyä. Kiintoaine voidaan kumota suoraan kompostiin, virtsa suodatetaan tai käytetään laimennettuna lannoitukseen.

Haihdutuskäymälöissä kiinteät ja nestemäiset jätteet ohjataan samaan säiliöön, jossa seos kuivataan ennen tyhjennystä ja kompostointia. Haihdutuskäymälä vaatii lämpimän tilan ja usein myös sähköliittymän.

Markkinoilla on myös kompostoivia käymälöitä, joissa kompostointiprosessi tapahtuu paikan päällä käymäläsäiliössä. Parhaimmillaan samassa astiassa voidaan kompostoida myös muut maatuvat kotitalousjätteet. Kompostointikäymälöitä on tarjolla myös asuintilojen yhteyteen, joilla sisävessan tekeminen onnistuu muutenkin kuin vesihuuhtelulla. Ennen hankintaa kannattaa perehtyä eri vaihtoehtoihin. Tärkeää on myös miettiä tuleeko käymälä ympärivuotiseen vai ainoastaan ajoittaiseen käyttöön, sekä kuinka monta henkilöä sitä tulee käyttämään. Laitevalmistajilta löytyy ohjeistus kuinka monen henkilön käyttöön käymälää suositellaan. Suosituksia kannattaa noudattaa koska sekä vajaakäyttö että ylikuormitus heikentävät käymälän toimivuutta. Käymäläjätteen kompostoimista suunniteltaessa tulee myös muistaa kompostointiin liittyvät jätehuoltomääräykset.

Vinkkejä käymälän rakentajalle

1. Sijoita käymälä niin, että sen takaosa on etelään päin

2. Peiteaineena kannattaa käyttää oksahakkeen ja kuivitusturpeen sekoitusta

3. Nesteet kannattaa erotella ja hyötykäyttää

4. Sopiva istuinkorkeus on noin 50 cm

5. Huussin tulee olla riittävän tilavat ja valoisa jotta sitä on miellyttävä käyttää

6. Maalaa sisäpuolelta taivaan siniseksi, näin vältät kärpästen tulemista sisälle käymälään

7. Laita käymälään tai sen ulkopuolelle käsienpesupaikka

8. Muista että myös käymälän ulkoinen siisteys ja viihtyisyys on tärkeää

9. Kompostoi käymäläjäte

leca4

tiileri

wienerberger

ekovilla logo