Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Hirsi on luonnollinen valinta

Luonto, vapaa-aika ja puurakentaminen kuuluvat lomarakentajien mielestä yhteen ja se näkyy valinnoissa, sillä liki jokaiseen lomarakennukseen tulee puujulkisivu. Hirsijulkisivun valitsee noin 70% mökkirakentajista ja loput toteutetaan lautarakenteisena. Puu- ja hirsitalojen noin 60 vuotta sitten alkanut teollinen valmistus on lisännyt pientalorakentamisen tehokkuutta ja osaltaan lisännyt lomarakentamisen intoa. Tutkimus- ja tuotekehitystyö on tuonut tietoa puun rakennusteknisestä käyttäytymisestä ja antanut uusia innovaatioita.

4200

 Lomarakennusten enemmistö eli noin 70% toteutetaan hirsijulkisivuisina, loput 30% valitsee julkisivuksi lautarakenteen. Kuva: Vaaran Aihkitalot

 

Massiivihirsi tai yhdistelmärakenne

Hirsiseinä voidaan toteuttaa joko massiivisena tai yhdistelmärakenteisena. Massiivihirsiseinä on yhtä puuta ilman mitään muita ulko- ja sisäpuolen välisiä kerroksia. Massiivirakenteisena hirsitalo onkin monen mielestä aidoimmillaan, rakensivathan esi-isämmekin asumuksensa juuri tällä periaatteella. Kosteustekniseltä toimivuudeltaan yksiaineinen seinärakenne on turvallinen, koska mitään lämmöneristeen ja hirren välistä kastekriittistä rajapintaa ei voi syntyä.

Massiivihirsitalossa materiaalin paksuudella vaikutetaan sekä ulkonäköön, lämmöneristävyyteen että ulkoseinän rakentamiskustannuksiin. Paksumpi hirsi on paitsi komeampi ja eristävämpi, mutta myös kalliimpi.

Yhdistelmärakenteisissa rakennuksissa hirren ulko- tai sisäpuolelle asennetaan erillinen lämmöneristekerros, jolloin haluttu eristävyys saavutetaan ohuemmallakin hirrellä. Rakennusteknisesti turvallisempana ratkaisuna pidetään hirsikehikon ulkopuolelle asennettua lämmöneristystä, mutta oikein toteutettuna myös sisäpuolelle tehty lisäeristys on suhteellisen riskitön. Tällöin on kuitenkin käytettyjen hirsi- ja eristepaksuuksien oltava keskenään tasapainossa, ettei kastepistettä pääse syntymään eristeen ja hirren rajapintaan. Kosteusvarmuuteen vaikuttaa myös höyrysulun käyttö.

 

Höylähirsi

Höylähirsi on myös teollisesti valmistettu hirsityyppi, vaikka menettääkin koko ajan osuuttaan lamellihirrelle. Hirren ulko- ja sisäsivut on höylätty tasaisiksi, ainoastaan hirsikerrosten välisiin saumoihin jää koko seinän ulkonäölle leimaa antava ura. Teollisesti valmistetut hirret ovat suoria ja mittatarkkoja, joten eri hirsikerrokset loksahtavat päällekkäin ilman suurempia sovitteluja.Höylähirren paksuus loma-asunnoissa on keskimäärin n. 15 cm.

 

Loma-asuntojen ulkoseinäratkaisut 2015

teollinen lamelli- tai höylähirsi 53 %
lauta; paikalla 28 %
teollinen pyöröhirsi 4 %
lämpöhirsi 4 %
käsin tehty hirsi 8 %
lauta; paketti 3 %

 

Lamellihirsi

Tässä yleisimmässä hirsityypissä merkittävä keksintö on teollisen valmistuksen mahdollistama hirren kerrosrakenne. Kahdesta tai useam­masta hirsilamellista yhteen liimattu hirsi vääntyilee ja halkeilee selvästi vähemmän kuin perinteinen, yksiaineinen puu. Lamellihirren edut tulevat sitä suuremmiksi, mitä paksummasta lopputuotteesta on kysymys. Jykevimmissä teollisissa hirsissä käytetäänkin lähes yksinomaan lamellihirttä.

 

Teollinen pyöröhirsi

Tämä hirsityyppi valmistetaan sorvaamalla tukeista suoria, saman paksuisia ja mittatarkkoja rakennushirsiä. Teollisista vaihtoehdoista materiaali on ulkonäöltään lähimpänä alkuperäistä tukin muotoa, mikä vaikuttaa vahvasti koko rakennuksen olemukseen. Ei lienekään yllätys, että pyöröhirren valinneilla ulkonäkökriteeri korostuu tavallista voimakkaammin.

 

Lämpöhirsi

Lämpöhirsi on itse asiassa puuelementtirakenne, jonka ulko- ja sisäverhous on toteutettu hirsipaneelia käyttäen. Rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan seinä muistuttaa ”tavallista”, puurankarunkoista seinää, ulkonäöllään se kuitenkin kilpailee hirsitalojen kanssa. Lämpöhirsiratkaisulla päästään vakituisilta asunnoilta vaadittaviin lämmöneristävyysarvoihin ilman erityisiä kompensaatiotarpeita rakennuksen muissa osissa. Ratkaisu onkin suosittu ympäri vuoden asuttavissa huviloissa ja erityisesti silloin, kun rakennuksessa halutaan säilyttää talvella peruslämpö.

 

4096

Hirsi on luonnollinen materiaali ja soveltuu erinomaisesti suomalaiseen maisemaan. Hirsi on näyttävä myös sisätiloissa. Kuva: Vaaran Aihkitalot

 

Käsin veistetty hirsi

Käsin veistetty hirsimökki on mm. vaadittavasta työmäärästä ja ammattitaidosta johtuen selvästi harvinaisempi ratkaisu kuin teollisesta hirrestä tehdyt loma-asunnot. Käsityönä tehty hirsikehikko syntyy asiaan vihkiytyneen amatöörinkin käsissä, mutta myös puoli- tai täys­ammattilaisia hirsiveistäjiä löytyy eri puolilta maata.

 

Puurankarunko

Tällä menetelmällä tehtyjä mökkejä on noin 30 % uusista loma-asunnoista. Puurankarungon yhteydessä käytetään pysty- tai vaakasuuntaan asennettua lautaverhousta tai näiden yhdistelmää. Verhousmateriaalia ja sommittelua vaihtelemalla päästään hyvinkin näyttäviin lopputuloksiin. Puurankarunkoinen, lautaverhottu mökki on ollut erityisesti paikallarakentajien suosiossa. Viime vuosina teol­listen ratkaisuiden tarjonta on tälläkin osa-alueella lisääntynyt, tulevaisuudessa yhä useampi lautamökin rakentaja luultavasti käy hankkeeseensa talotehtaan avustuksella.

 

Lämmöneristävyysvaatimukset

Ympärivuotiseen tai yleensä talvikäyttöön tulevalta lomarakennukselta vaaditaan v. 2007 voimaantulleissa lämmöneristysmääräyksissä vastaava lämmö eristävyyttä kuin vakituisissa asunnoissa.

Erityisesti massiivihirsitaloissa seinärakenteelle asetettu eristyskykyvaatimus ei tavanomaisilla 20 cm:n luokkaa olevilla hirsivahvuuksilla täyty, vaan seinärakenteen heikompaa eristävyyttä täytyy kompensoida muiden rakenneosien paremmalla eristyksellä. Talon kokonais­eristävyyttä voi daan parantaa myös lisäeristämällä niiden tilojen ulkoseinät, joissa massiivihirren näkyvyydestä voidaan tinkiä. Myös riittävän tehokkaalla lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto huomioidaan kompensaatiolaskelmissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että lämmöneristysvaatimukset kiristyivät vuoden 2012 heinäkuussa. Tämä koskee lomarakennuksia, joissa katsotaan olevan ympäri vuoden käytössä oleva energialähde.

 

Teollisten hirsivaihtoehtojen valinta perusteet ulkoseinään 2015

Teollisen höylähirren valintaperusteet     Teollisen pyöröhirren valintaperusteet
- rakentamisen helppous - pitkäikäisyys/kestävyys
- sopivuus ympäristöön - sopivuus ympäristöön
- rakenteen hengittävyys - sopivuus muiden yhteyteen
- ulkonäkö/näyttävyys - ulkonäkö/näyttävyys
- hinta/rakentamiskustannukset - rakenteen hengittävyys
Lamellihirsi Lämpöhirsi
- ulkonäkö/näyttävyys - seinän lämmöneristyskyky
- rakenteen hengittävyys - sopivuus muiden yhteyteen
- sopivuus ympäristöön - sopivuus ympäristöön
- pitkäikäisyys/kestävyys  

leca4

tiileri

wienerberger

ekovilla logo