Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

P.huussista eko-vessaan

 
 
 

rts_tutkii_logo_pieniMonilla on ennakkokäsityksiä ulkokäymälöistä. Ne mielletään usein epähygieenisiksi, epämiellyttäviksi ja kylmiksi. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä kuivakäymälät ovat kehittyneet ja kehittyvät yhä. Parannuksiin valmistajia ajaa haja-asutusseudulla kasvava kiinnostus kunnollisia, toimivia ja hajuttomia kuivakäymälöitä kohtaan. Kiinnostusta riittää niin loma-asuntojen kuin omakotitalojen käymälöitä kohtaan. Vanha pihan perällä oleva huussi tai puusee on vaihtunut kuivakäymäläksi ja on muuttumassa sisätiloihin asennettavaksi ekovessaksi, jonka  jätteestä saadaan multaa, pakastetta tai tuhkaa. Tänä päivänä myös kuivakäymälästä voidaan puhua mukavuuslaitoksena, koska moottoroitu ilmastointi takaa hajuttomuuden, jätteet ovat  näkymättömissä ja istuimen voi haluttaessa lämmittää sähköisesti.

phuussistaeko-vessaan

Valinta käytön ja sijoituksen mukaan

Kuivakäymälätyypin oikean mallin valintaan vaikuttavat monet seikat. On selvitettävä, sijoitetaanko käymälä kylmiin vai lämpimiin tiloihin, minne nesteet johdetaan ja kuinka käsien pesu järjestetään. Lisäksi valintaan vaikuttavat esimerkiksi käyttömäärä ja lopputuotteiden sijoitusmahdollisuudet. Mallivaihtoehtoja löytyy paljon, ja kannattaakin miettiä, mikä parhaiten soveltuu oman loma-asunnon tarpeisiin.

Toimiakseen kunnolla kuivakäymälät vaativat huomattavasti enemmän hoitoa ja tarkkailua kuin vesikäymälät. Ilmastointijärjestelmän pitää toimia samalla, kun käymälän massan ja nesteiden tyhjennys on järjestetty vaivattomaksi. Vaikka käytetään kompostoivaa järjestelmää, jälkikompostointi on välttämätöntä, ennen kuin massaa käytetään parannusaineeksi. Nesteen voi kaataa suoraan kompostiin tai vedellä laimennettuna esim. nurmikon lannoitteeksi.

phuussista2

Kuivakäymälä eli puusee

Mökin puuseen voi tehdä tai ostaa valmiina. Kuivakäymälästä ei saa päästä vuotoja maaperään tai vesistöön, joten pohjan tulee olla tiivis. Pohjaveden suojelun takia puuseen jätettä ei saa myöskään haudata maahan, vaan se tulee asianmukaisesti kompostoida. Hyvinä puolina voidaan mainita edullinen hankintahinta ja huonoina alustan tyhjentäminen sekä haju- ja kärpäshaitat. Peiteaineina voidaan käyttää kutterinlastua, katerouheita, kalkitsematonta turvetta ja valmistuotteita.

 

Vanhakin huussi toimivaksi

Perinteiseen huussiin voidaan asentaa käymäläastia, jossa kiintoaine ja neste voidaan erotella.

Rei’itetty ulosteastia sijoitetaan päällimmäiseksi ja sen pohjalle laitetaan 5-10 cm kuoriketta, risuja tms., joiden läpi nesteet valuvat ulosteastian alla olevaan laakeaan, tiivispohjaiseen astiaan. Nestealtaan pohjalle laitetaan 5–10 cm turvetta, joka sitoo ja haihduttaa nesteen. Tuuletusputkea ei saa viedä alas säiliötilaan, vaan se ehdottomasti asennetaan lähteväksi istuimen tasalta. Uudistamisen tuloksena on hajuttomampi ja helpommin hoidettava käymälä.

 

Kompostikäymälä

Kompostikäymälä on hyvä ratkaisu loma-asunnolle, koska tuotteista löytyy niin ulos kuin sisätiloihinkin asennettavia malleja. Ulkotiloissa kompostikäymälä toimii luonnon omalla hajotusmenetelmällä, joten se ei vaadi sähköä. Nesteet kerätään astiaan tai haihdutusaltaaseen tai suodatetaan hiekkapetiin. Kuiva-aine yhdessä kuivikkeen kanssa kompostoituu ajan mittaan. Kompostikäymälä vaatii jonkin verran hoitoa, jotta kompostoituminen tapahtuu kunnolla, eikä hajuhaittoja pääse syntymään. Helpoimmin tähän päästään hankkimalla lämpökompostori. Lämpökompostorin voi asentaa vanhaankin huussiin, tosin lattiaa joudutaan usein korottamaan, jotta kompostori mahtuu istuimen alle. Lämpökompostorimalleihin on saatavana myös niihin valmiiksi suunniteltu kevytrakenteinen puusee. Parhaimpia kuivikkeita ovat kaupan valmistuotteet, jotka sitovat kosteutta ja samalla ehkäisevät hajuhaittoja. Saatava kompostiaines on edelleen jälkikompostoitava ennen varsinaista käyttöä maanparannusaineena. Sisätiloihin asennettaessa kannattaa hankkia juuri tähän tarkoitukseen sopiva malli.

 

Ekovessat

Ekovessat ovat pidemmälle kehitettyjä kuivakäymälöitä, jotka tarvitsevat yleensä myös sähköliittymän. Nesteet joko haihdutetaan tai ne liitetään viemäriverkostoon. Kiintoaine voidaan käsitellä joko kompostointi-, pakastus- tai polttomenetelmällä. Kompostoimalla kiintoaineesta saadaan multaa, joka on kuitenkin jälkikompostoitava. Pakastava laite kerää jätteet muovipussiin, joka sitten hävitetään asianmukaisesti, yleisimmin kompostoimalla ulkotiloissa. Jätökset voi myös sähkövastusten avulla polttaa tuhkaksi, jota on helppo käsitellä. Juuri ekovessoissa kehitystä tapahtuu koko ajan. Tuotekehitystä ajaa eteenpäin yhä kasvava kiinnostus ekologista, hajutonta, vaivatonta ja ennen kaikkea toimivaa kuivakäymälää kohtaan.

phuussistaeko-vessaan4

phuussistaeko-vessaan7

asfalttiurakointikk logo

 tiileri