Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Sähkötyöt mukaan remonttiin

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 

rts_tutkii_logo_pieniOlemme tottuneet siihen, että tänä päivänä pistorasiat löytyvät aina läheltä, TV- ja tietoliikenneliittymät ovat miltei joka tilassa, hyvä valaistus vie portilta perimmäiseen vinttikomeroon, jokaiselle toiminnolle löytyvät omat kodinkoneensa ja automatiikka valvoo kaikkea. Näin ei kuitenkaan ole vanhassa talossa. Vaatimusten lisääntyessä on pakko jossain vaiheessa uusia sähköistys. Peruskorjauksen yhteydessä työ sujuu parhaiten. Silloin on mahdollisuuksia saada edes osa johdotuksista piiloon. Vanhemmissa vedoissa johdotuksia oli vähän, eivätkä ne haitanneet huoneen ilmettä, mutta nykyaikaistamalla sähköt vetoja tulee runsaasti. Ei ole harvinaista, että 15–20 johtoa kulkee katonrajassa rinnakkain varsinkin lähellä sähkökeskusta, eikä se enää asujan silmää hivele.

 

Sähkö mielessä alusta asti

muutashkistys1

Vaikka sähkösuunnitelmaa ei vielä teetettäisikään, on hyvä miettiä alusta asti, missä sähkövetoja voidaan viedä. Aukaistaanko rakenteita? Tehdäänkö koteloita ja mitä muuta koteloissa voidaan viedä? Mitkä vedot mahtuvat listojen alle? Tuleeko lisäkoolauksia sisäpuolelle? Ullakkotilan käytön mahdollisuus? Asiasta kannattaa keskustella yhdessä remontin suunnittelijan ja sähkösuunnittelijan kanssa jo ennen varsinaista sähkösuunnitelmaa.

 

Suunnitteluun heti perustietojen jälkeen

Kun kaluste-, lvi-, ja ilmastointisuunnitelmat on tehty, on aika sähkösuunnitelmille. Suunnitelmia tekevät alan liikkeet. Pohjapiirustukseen merkitään halutut toiminnot, kodinkoneet, pistorasioiden ja kytkimien paikat, kodin elektroniikka ja atk sekä puhelin- ja antennitiedot. Varsinaisen suunnittelijan tehtävänä on koota toimiva paketti rakentajan toiveista, tehdä lisäkartoitus, tarkistaa olemassa olevien sähköjohtojen ja -laitteiden kunto sekä piirtää varsinainen sähkösuunnitelma ja määrittää pääsulakkeiden kapasiteetti. Suunnitelman pohjalta on helppo pyytää urakoitsijoilta tarjoukset, ja tietenkin jo itse sähkösuunnitelman teko kannattaa kilpailuttaa. Eri tarjouksia vertailtaessa kannattaa paneutua tarjouksen sisältöön, komponenttien laatuun ja määrään sekä siihen, kuuluuko lopputarkastus hintaan. Rakentajan kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus valitun sähköurakoitsijan kanssa sekä sisällyttää siihen myös uusien sähkölaitteiden käytön opastus. Jos epäilyksiä sähköasennuksesta syntyy, rakentaja voi teettää maksullisen varmennustarkastuksen Turvatekniikkakeskuksen (TUKES) hyväksymällä tarkastajalla.

 

Sähkövedot

Pääosa nykyisistä sähkövedoista tehdään muovikaapeleita käyttäen. Ne voidaan viedä pinnassa tai upottaa rakenteisiin. Kuitenkin seinien välisissä läpivedoissa käytetään putkitusta. Johdot ovat valkoisia ja sinänsä jo varsin siistejä. Niiden pinnassa olevat merkinnät pyyhkiytyvät helposti pois, ja pinta voidaan maalata. Jaot tapahtuvat uppo- tai pintarasioissa. Piilovedoissa yleisilme on siisti. Kytkimet ja pistorasiat eivät tule paljoakaan seinäpinnan tasoa korkeammalle. Jos vielä käytetään värillisiä tuotteita, ne hukkuvat miltei täysin sisustuksen yleisilmeeseen. Saatavilla on myös vanhanmallisia kytkimiä ja rasioita. Ne muistuttavat erehdyttävästi 50-luvun tyylin asennuksia ja sopivat näin ollen sisustuksiin, joissa haetaan mahdollisimman paljon rakennuksen alkuperäistä asua.

 

Nykyaikainen sähkökeskus on siisti

Uudisrakentamisessa sähkökeskus tulee yleensä tekniseen tilaan. Tämä ei aina sovellu korjausrakentamisessa, vaan sähkökeskus sijoitetaan esim. eteiseen. Keskuksessa kaikki toiminnot kätkeytyvät siististi oven taakse. Koska juuri sähkökeskuksen ympärille tulee paljon vetoja, on helpompaa tehdä valmiiseen seinään lisäkoolaus ja asentaa palamaton levy, jonka takana on helppo viedä sähkövedot näkymättömissä. Jollei järkevää paikkaa löydy sisätiloista, voidaan sähkökeskus asentaa myös ulos. Tällöin joudutaan tietenkin valitsemaan sinne soveltuva yksikkö.

muutashkistys2

 

Samalla kertaa myös pihan sähköistys kuntoon

Asumismukavuus vaatii myös pihan sähköistämistä, jonka tärkein osa on pihavalaistus. Se tuo turvallisuutta niin kulkea kuin asua. Herätevalot ovat hyvä ratkaisu kulkutielle. Ne syttyvät automaattisesti, kun pihalla liikutaan, ja sammuvat, kun valoa ei enää tarvita. Tämän lisäksi pihaan voidaan asentaa kytkimen takana olevia yleis- ja kohdevalaisimia. Pihassa tarvitaan myös pistorasioita. Niitä tarvitaan auton lämmittämiseen, puutarhanhoitoon ja viihtyvyyteen. Osa voidaan asentaa kytkimen taakse, jolloin esim. jouluvalot on helppo sytyttää ja sammuttaa asunnosta poistumatta. Kaikki vedot on syytä tehdä asianmukaisella maakaapelilla.

 

ATK, puhelin ja automatiikka

Tietoliikenne ja automatiikka tarvitsevat omat kulkureittinsä talossa. Niiden käyttöä ja ohjausta helpottaa reitittimien asentaminen. Pelkästään television liitännät voivat vaatia useita vetoja, valittavana kun on useita eri vaihtoehtoja antenniverkosta satelliittiyhteyteen eri yhdistelmineen. Kodin automatiikka hoitaa useita turva- ja hälytyslaitteita, hoitaa automaattisesti talon lukituksen, säätää lämpötiloja ja ottaa vastaan puhelimella tehtyjä kaukokäskyjä. Myös nämä toiminnot kuuluvat sähkösuunnitelman piiriin, vaikka ne tilattaisiinkin asiaan erikoistuneelta toimittajalta.

 

www.tukes.fi

www.ymparisto.fi

www.sahkoala.fi

Lue lisää