Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lämmityskustannukset kuriin pelletillä

Vapo Oy:

It-alalla työskentelevä Timo Vitikainen perheineen osti vuonna 2002 Espoosta 1950-luvun lopulla valmistuneen rintamamiestalon. Hän kertoo, että jo ostopäätöstä tehtäessä oli sel­vää, että varsin pian edessä olisi lämmitysjärjestelmän vaihto. Talon öljykattila oli lopuil­laan ja öljysäiliön kuntokin epäilytti. Käytännössä vaihtoehtoja oli kaksi: pelletti ja maa­lämpö. Öljyä Vitikaiset eivät edes vakavasti harkinneet ja kaukolämpöverkosto ei ulottunut tarpeeksi lähelle.

 

vapopelletti1Pohdinnan tuloksena Vitikai­silla on tuotettu lämpöä vuo­desta 2005 lähtien Viessmann Oy:n Vitolic 300 -pelletti­lämmitysjärjestelmällä, johon kuuluu 300 litran lämminvesi­varaaja. Pellettejä varten teh­tiin remontin yhteydessä 10 kuutiometrin varastosiilo.

Järjestelmä toimii auto­maattisesti ja tarvitsee huol­totoimenpiteitä vain harvoin.

Toinen valintaa ohjaava asia oli pellettisiilon paikka, joka sulki pois ruuvikuljettimen käytön pellettien siirtämises­sä kattilaan. Viessmanin järjes­telmään päädyttiin, koska ali­paineeseen perustuva imu­siirto on Viessmanissa integ­roitu kokonaisuuteen.

Toivotun vaivatonkin valit­tu ratkaisu on ollut. Imulai­te tuo pelletit varastosta au­tomaattisesti kattilan vieres­sä olevaan varastopesään ja kuumailmapuhallin sytyttää ne automaattisesti, kun läm­pöä tarvitaan. Huollon tarve­kin on vähäinen, sillä kattilas­sa on automaattinen puhdis­tusjärjestelmä.

”Olen puhdistanut kattilan laitevalmistajan ohjeiden mu­kaan imurilla 2–3 kertaa vuo­dessa paikoista, johon auto­maattinen puhdistusjärjestel­mä ei yllä. Se vie aikaa noin puoli tuntia kerrallaan. Ker­ran vuodessa kattilaa pitää huoltaa vähän perusteelli­semmin. Sen lisäksi siivoan sii­lon irtoaineksesta ennen uu­den pellettikuorman tuloa eli noin kerran vuodessa.

 

Investointi maksaa itsensä takaisin

Vitikaisen valitseman lait­teiston hankintakustannuk­set olivat kohtuullisen suu­ret. Hän uskoo kuitenkin teh­neensä kannattavan hankin­nan:

”Lämmitysjärjestelmä olisi pitänyt uusia joka tapaukses­sa. Uuden öljykattilan ja -säi­liön olisi saanut halvemmalla, mutta nykyisillä öljyn ja pel­letin hinnoilla hintaero tulee kuitattua 5–6 vuodessa”.

Markkinointipäällikkö Matts Kempe Vapo Pelletistä vahvistaa Vitikaisen näkemyk­sen pellettilämmön kilpailu­kyvystä. Öljyn ja sähkön hin­taan on lisäksi luvassa veron­korotuksia vuoden 2011 alus­ta alkaen, jolloin kilpailukyky pelletin hyväksi paranee enti­sestään.

 

Pellettiä riittää poltettavaksi

Entä riittääkö pellettejä jat­kossa joka taloon? Matts Kempen mukaan kyllä riittää:

”Suomessa tuotetusta pelletistä viedään ulkomail­le noin 60 prosenttia. Meille pelletinvalmistajana sopisi ai­van hyvin, vaikka kaikki myy­täisiin Suomessa, joten kas­vunvaraa löytyy.”

Kasvua on Kempen mu­kaan myös odotettavissa. EU:n komission Suomelle asettama tavoite nostaa bio­polttoaineilla tuotetun ener­gian osuus 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä luo ja laajentaa pellettimarkki­noita.

 

vapologo

www.vapo.fi

Vapo Oy

PL 22, 40101 JYVÄSKYLÄ

Puh. +358 (0)20 790 4000

Fax +358 (0)20 790 5601

Vähittäismyynnin tilauspalvelu ma–pe klo 7.30–17.00

Suomenkielinen puh. 020 341 400

Ruotsinkielinen puh. 020 341 300

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.